Μετάβαση στο περιεχόμενο
Bison logo

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος σας προσφέρεται από την Bison

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (όλα τα κείμενα, εικόνες, ήχοι, ταινίες και λογισμικό) υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Το περιεχόμενο του ιστότοπου προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Οι επισκέπτες στον ιστότοπο της Bison δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν ή να αντιγράφουν τα έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση της Bison (ούτε μέσω προσωπικού δικτύου).

Παρά τη συνεχή μέριμνα και φροντίδα που δείχνουμε για το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών. 

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτεταμένη έρευνα και πρακτική εμπειρία. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας υλικών και συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η κόλληση, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν ή/και τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος. 

Επίσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο τις συμβουλεύεστε. Όλες οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν και χωρίς καμία (σιωπηρή) εγγύηση αναφορικά με την ορθότητα των πληροφοριών, την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλως.

Η Bison δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου της Bison ή με την (προσωρινή) αδυναμία του χρήστη να συμβουλευτεί τον ιστότοπο. Επίσης, δεν ευθυνόμαστε για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου Bison. 

Τα δεδομένα, οι συμβουλές, οι ιδέες και τα υλικά που στέλνετε στην Bison (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε σε ηλεκτρονική μορφή) είναι καταρχήν μη εμπιστευτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν από την Bison ελεύθερα και χωρίς την άδειά σας. Όλα τα δεδομένα που στέλνετε στην Bison πρέπει να είναι ορθά και νομικά έγκυρα και δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. 

Οι πληροφορίες στον ιστότοπο της Bison (συμπεριλαμβανομένων αυτών των νομικών πληροφοριών) συμπληρώνονται και ενημερώνονται τακτικά, τυχόν αλλαγές μπορούν πάντα να γίνουν με άμεση ισχύ και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η Bison θα χρησιμοποιήσει μόνο τα δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες, όπως δημογραφικά και άλλα δεδομένα ενδιαφέροντος, για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου.