Μετάβαση στο περιεχόμενο
Bison logo
Bolton.MediaFile.Title.8CFCB3A5-14C3-4D2B-8C2F-B9BA300AE0C1

Αντοχη

Η δέσμευσή μας για έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Η στρατηγικΗ μας

Βιώσιμη ανάπτυξη για την Bolton Adhesives σημαίνει τη λειτουργία μιας καλής και επιτυχημένης επιχείρησης που σέβεται τα δικαιώματα των ανθρώπων που εμπλέκονται στις αλυσίδες αξίας μας, σέβεται τις τοπικές κοινότητες και προστατεύει τους πόρους της γης στους οποίους βασίζεται η επιχείρησή μας.

Με γνώμονα τη θέλησή μας, τους ανθρώπους μας και τις μάρκες μας, αγωνιζόμαστε για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη για να διασφαλίσουμε την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε κατά νου τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη κατά την ανάπτυξη της επιχείρησής μας, χρησιμοποιώντας την εφευρετικότητα για να αναζητήσουμε νέες λύσεις για το μέλλον και να βελτιώσουμε τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα κάθε μέρα.

Η νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Μπόλτον καθορίζει τις προτεραιότητες στις οποίες θέλουμε να επικεντρωθούμε τα επόμενα χρόνια, υπογραμμίζει σαφώς τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας και θέτει ακριβείς βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Έχει αποκτηθεί από την Bolton Adhesives.

Βιωσιμη αναπτυξη

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΑΣ

Η νέα στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

  1. BRANDS με θετικό αντίκτυπο: Όλες οι μάρκες μας προσπαθούν να δημιουργήσουν αξία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζήσουν έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.
  2. Η δέσμευσή μας στη ΦΥΣΗ: Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς το αποτύπωμα άνθρακα και να υποστηρίζουμε αναγεννητικές πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στη φύση
  3. Η δέσμευσή μας προς τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ: Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι αλυσίδες αξίας μας εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρέχουν ίσες και καλές ευκαιρίες για τους υπαλλήλους μας και τις τοπικές κοινότητες.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΟΣΜΟ

Τα προϊόντα μας έρχονται σε επαφή με εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα. Με τις μάρκες μας, δημιουργούμε αξία που ωφελεί τους ανθρώπους και τη φύση. 

Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων μας κατασκευάζονται στα δικά μας εργοστάσια στη Γερμανία και την Ολλανδία. Γνωρίζουμε την κοινωνική ευθύνη για τους υπαλλήλους μας και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, καθώς και για την κοινωνία γύρω μας. Στηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας. 

Συνεργαζόμενοι με την Ecovadis, τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο αξιολογήσεων εταιρικής βιωσιμότητας στον κόσμο, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την επιρροή μας στις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού . Θα αξιολογήσουμε σταδιακά τους στρατηγικούς προμηθευτές μας σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους και θα εντοπίσουμε ευκαιρίες βελτίωσης στους τομείς «Περιβάλλον», «Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Δεοντολογία» και «Βιώσιμες Προμήθειες».

Οι δραστηριότητές μας βασίζονται σε σχετικούς νόμους, κανονισμούς και συμφωνίες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό τη συστηματική μείωση των κινδύνων. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργούμε, να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε ασφαλείς και ανθεκτικούς στο μέλλον χώρους εργασίας με ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης. Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις μακροπρόθεσμα, δεσμευόμαστε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα 9001 και 14001 και να το αναπτύσσουμε συνεχώς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις και την πολιτική μηδενικής ανοχής.

Αισθανόμαστε πολύ υπεύθυνοι να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πιστεύουμε ότι όλοι μπορούν να συμβάλουν στο να υπάρξει θετικός αντίκτυπος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στοχεύουμε στη μείωση της ποσότητας των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα και κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε το φυσικό οικοσύστημα από το οποίο εξαρτάται η επιχείρησή μας. Το 2023, δημοσιεύσαμε το πρώτο μας αποτύπωμα CO2, το οποίο παρέχει μια σταθερή βάση για τον καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με συγκεκριμένα μέτρα μείωσης. 

Από το 2017, έχουμε μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40% (scope 1 και 2)*. Έχουμε μεταβεί σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις αποθήκες μας στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Το 93% των αποβλήτων μας ανακυκλώνεται ή ανακτάται, ακολουθώντας τον στόχο μας για μια πολιτική μηδενικών αποβλήτων όσον αφορά τους χώρους υγειονομικής ταφής. Εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική διαχείρισης νερού με κλειστούς κύκλους ψύξης για να διατηρήσουμε την ένταση του νερού** σε χαμηλά επίπεδα. Προσπαθούμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η προμήθειαπρώτων υλών από προμηθευτές είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας. Μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου 300 προμηθευτές πρώτων υλών, το 96% των οποίων βρίσκεται στην Ευρώπη.

«* 2022 σε σύγκριση με το 2017

** Δείκτης έντασης νερού που σχετίζεται με τελικά προϊόντα = άντληση νερού/τόνο παραγόμενων προϊόντων = 0,97 το 2022

Τα προϊΟντα μας

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ

Η σειρά προϊόντων ReNATURE έχει βραβευτεί αρκετές φορές ως Green Brand.

Περισσότερες πληροφορίες: greenbrands.org

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ BISON

Το Bison Rubber Seal είναι μια επίστρωση για αδιάβροχη σφράγιση, προστασία και επισκευή. Το φυσίγγιο είναι κατασκευασμένο από 80% ανακυκλωμένα πλαστικά. Χάρη στη σύνθεσή του χωρίς διαλύτες και χαμηλών εκπομπών, είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές. Έχει ανθεκτικότητα τουλάχιστον 20 ετών (δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN 1297).

ΙΣΧΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ BISON MAX

Για ανθεκτικές λύσεις επισκευής, η Bison διαθέτει πολλές διαφορετικές κόλλες. Το Bison Max Repair Power είναι ένα προϊόν που παράγεται στην Ολλανδία με βιώσιμη συσκευασία. Η ίδια η κόλλα δεν περιέχει διαλύτες και η κάρτα κυψέλης από χαρτόνι είναι κατασκευασμένη από 90% ανακυκλωμένο υλικό. 

Η προσΕγγισΗ μας για Εναν πιο βιΩσιμο τρΟπο ζωΗς, συσκευασΙες και συνθΕσεις

ΠροΩθηση βιΩσιμου τρΟπου ζωΗς

Υποστηρίζουμε επίσης νέα καταναλωτικά πρότυπα και πιο βιώσιμους τρόπους ζωής, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των αντικειμένων και χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους με μεγαλύτερη σύνεση. 

Με την καμπάνια μας "Broken? Fix it!", θέλουμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για την ανάγκη επέκτασης του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και να δείξουμε πώς τα σπασμένα αντικείμενα μπορούν να επισκευαστούν γρήγορα και μόνιμα με τα συγκολλητικά προϊόντα μας. 

Η εκστρατεία περιλαμβάνει μια συνεργασία με το Repair Café International Foundation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό του οποίου η αποστολή είναι να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα, να χρησιμοποιήσει τους πόρους υπεύθυνα και να συνδέσει τους ανθρώπους με νέους και συναρπαστικούς τρόπους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να επανεξετάσουμε (= RETHINK) τις συσκευασίες μας (και, όπου είναι απαραίτητο, τα προϊόντα μας) σύμφωνα με την κυκλική οικονομία και να τις μετασχηματίσουμε μέσω της καινοτομίας και της έμπνευσης από τις βέλτιστες πρακτικές στις αγορές μας.

Προτεραιότητά μας είναι να χρησιμοποιούμε λιγότερες συσκευασίες και υλικά και να αυξήσουμε το επίπεδο ανακυκλωσιμότητας των συσκευασιών μας ή να διατηρήσουμε τους πόρους στο κύκλωμα για όσο το δυνατόν περισσότερο και να εμπλέξουμε τους καταναλωτές στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών μας, όπου χρειάζεται. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευασίες μας, ξεκινώντας από τη συσκευασία με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Δεσμευόμαστε επίσης να συνεργαστούμε προληπτικά με τα βασικά εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο ανάντη όσο και κατάντη στην αλυσίδα αξίας μας, για να κάνουμε αυτή την προσέγγιση πραγματικότητα, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά και πιο βιώσιμα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην «Οδηγία για τις συσκευασίες».

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και των εργαζομένων, καθώς και τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους από πρώτες ύλες και σκευάσματα, τόσο στα υπάρχοντα προϊόντα όσο και στη διαδικασία καινοτομίας και ανάπτυξής μας. 

Όλα τα προϊόντα και οι τεχνολογίες μας ελέγχονται προσεκτικά για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην "Πολιτική συστατικών και πρώτων υλών"

Επιπλέον, έχουμε θέσει έναν νέο στόχο για την αύξηση της κυκλικότητας των πρώτων υλών μας. Υποθέτοντας ένα επίπεδο 28% το 2022, έως το 2030 στοχεύουμε να προμηθευόμαστε το 50% των πρώτων υλών μας από κυκλικές πηγές, δηλαδή χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες που είναι ανανεώσιμες/βιολογικής προέλευσης ή ανακυκλωμένες/αναγεννημένες/εξευγενισμένες ή προέρχονται από άφθονα κοιτάσματα ορυκτών ή πιστοποιημένη διαδικασία λογιστικής βιομάζας.

ΔημοσιεΥσεις

Εκθεση βιωσιμΟτητας

Κατεβάστε την τελευταία μας έκθεση βιωσιμότητας και μάθετε περισσότερα για τις δεσμεύσεις μας.

ΠιστοποΙηση ISO 9001 ISO : 2015

Λήψη πιστοποιητικού

ΠιστοποΙηση ISO ISO 14001 : 2015

Λήψη πιστοποιητικού

ΠιστοποΙηση ISO 45001 ISO : 2018

Λήψη πιστοποιητικού

ΕπαφΗ

Θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ανοιχτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: